Ucapan Tahniah

Jumaat 14 November 2008
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada murid-murid yang telah mencapai tahap kecemerlangan di dalam peperiksaan UPSR di seluruh negara dan khususnya kepada murid-murid dari sekolah-sekolah rendah di kawasan Parlimen Parit Daerah Perak Tengah. Tidak lupa juga, ucapan jutaan terima kasih saya tujukan kepada semua warga pendidik yang telah bertungkus-lumus mencurahkan bakti demi kejayaan anak bangsa.Ini merupakan satu kebanggaan kita semua yang harus diteruskan serta dipertingkatkan untuk melihat Modal Insan generasi akan datang memiliki Towering Personality.
Syabas!!!

No comments: