Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Rabu 19 November 2008

Yang Berhormat Parit membangkitkan tentang hasil dari pameran perdagangan antarabangsa yang diterajui oleh MATRADE. Pada lapan bulan pertama 2008, MATRADE telah menyertai 39 pameran perdagangan antarabangsa di seluruh dunia. Sebanyak 32,885 pertanyaan perdagangan diterima ke atas barangan buatan Malaysia. Jumlah jualan yang telah dicatatkan adalah sebanyak RM40.64 bilion, di mana jualan langsung telah diperoleh sebanyak RM142.8 juta manakala RM40.5 bilion adalah jualan dalam rundingan. Antara pameran yang mendapat jualan tertinggi adalah di Malaysia Services Exhibition 2008 di Sharjah, Emeriah Arab Bersatu iaitu UAE yang telah mencatatkan perolehan projek berjumlah RM39 bilion. Bagi Pameran MIHAS 2008 yang diadakan pada 7 hingga 11 Mei 2008, sebanyak RM2.2 bilion jualan telah dicatat dengan RM145.3 juta merupakan jualan langsung dan RM2.02 bilion adalah jualan dalam rundingan. Kepada Ahli-ahli Yang Berhormat dari Kuala Krai dan Rompin, MATRADE memang telah bersedia untuk menubuhkan pejabat-pejabat baru di negara-negara berpotensi tinggi untuk meningkatkan perdagangan Malaysia. Cadangan ini meliputi penubuhan 10 pejabat perdagangan MATRADE Mumbai di India, Dhaka di Bangladesh, Karachi di Pakistan, Tehran di Iran, Algiers di Algeria, Lagos di Nigeria, Warsaw di Poland, Almaty di Kazakhstan,
Doha di Qatar dan Istanbul di Turki. Jabatan Perkhidmatan Awam sedang meneliti cadangan ini.

No comments: