Melawat Mangsa Ribut di Felcra Nasaruddin Bota, Perak


YB Parlimen Parit Bersama Penduduk Tempatan Meninjau Kemusnahan Harta Benda Akibat daripada Ribut yang Melanda.

Berikut adalah Kesan Kemusnahan yang Diakibatkan oleh Ribut Tersebut


No comments: