UCAPAN PERBAHASAN BELANJAWAN 2009 DI DEWAN RAKYAT

Rabu 29 October 2008
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Saya bangun untuk turut serta mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2009. Saya menaruh harapan yang tinggi agar belanjawan ini akan dapat memberi kekuatan dan semangat
kepada kerajaan dalam usaha memberi kesejahteraan dan khidmat kepada semua lapisan masyarakat Malaysia.

Ditambah pula dengan krisis ekonomi yang melanda negara-negara dunia ketika ini, memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya pengurusan kewangan yang baik bagi sesebuah negara.

Alhamdulillah, ekonomi negara masih di tahap yang terkawal meskipun dihujani oleh krisis-krisis ekonomi global. Saya kira Belanjawan 2009 yang telah dibentangkan telah mengambil kira semua aspek bagi menjamin kesejahteraan serta kelangsungan rakyat Malaysia. Kerajaan jelasnya telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam mentadbir negara dan juga menjaga kenaikan rakyat jelata. Jadi suka saya memperingatkan kepada semua agar dapat memelihara prestasi cemerlang ini untuk memastikan mandat yang diberikan oleh rakyat dilaksanakan sebaik-baiknya seterusnya melonjakkan negara ke persada dunia.

Tahniah kepada kerajaan yang telah memikirkan apakah bentuk yang terbaik untuk diberikan kepada rakyat yang mana telah diterjemahkan melalui Belanjawan 2009. Walaupun ada kata-lata sinis yang mengatakan belanjawan ini tidak lebih hanya sekadar gula-gula tetapi harus diingat gula-gula juga menjadi pilihan orang ramai. Ianya bukan sahaja menjadi pemanis mulut tetapi juga sebagai satu kepuasan.

Justeru itu, kerajaan telah merangka satu belanjawan yang manisnya seperti gula tetapi pada masa yang sama ia tidak memudaratkan. Kita tidak mahu perbelanjaan negara meningkat tinggi semata-mata untuk memenuhi kehendak pihak-pihak tertentu tetapi pada masa yang sama ia akan membebankan kerajaan dan rakyat sendiri. Kita seharusnya sedar akan keupayaan kita agar dapat memastikan negara kita terus kekal berdaya saing tinggi. Bila direnung disingkap Belanjawan 2009, jelas menunjukkan usaha kerajaan dalam menaik taraf kehidupan masyarakat Malaysia.

Ini diterjemahkan melalui usaha penambahbaikan kualiti pendidikan di Malaysia. Ini terbukti melalui penambahbaikan jawatan perguruan, pembinaan sekolah-sekolah baru serta penyelenggaraan sekolah asrama dan lain-lain. Namun, laporan berita baru-baru ini amat mengejutkan dan menyedihkan kita semua. Pelajar kita sudah berani menendang dan menyepak guru. Pelajar kita sudah mampu menetak tangan kawan. Apakah ini salah satu bentuk pencapaian pelajar kita pada hari ini. Adakah ini hasil yang diharapkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dilihat masalah disiplin dikalangan pelajar semakin meningkat meskipun terdapat usaha-usaha menangani yang dilakukan oleh pihak kementerian.

Tuan Yang di-Pertua,

Belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini dilihat banyak sesetengah pihak memberi keutamaan kepada sektor awam sahaja. Maka timbullah cakapcakap yang berbaur kecemburuan terhadap pekerja sektor awam. Jadi saya mengambil peluang ini melahirkan kerisauan dan kegusaran para pekerja sektor swasta yang masih lagi berpendapatan di bawah paras kemiskinan mengenai institusi ekonomi yang tidak menentu kali ini yang dilihat boleh menggugat kelangsungan hidup mereka. Suka saya sarankan agar kerajaan mengambil kira rintihan pekerja sektor swasta yang boleh diibaratkan sebagai tulang belakang dalam memacu ekonomi nagara.

Tuan Yang di-Pertua,

Isu lambakan pekerja asing juga sudah menjadi isu yang serius, ini ditambah lagi dengan peranan ejen yang membawa warga asing ini masuk ke Malaysia. Terjadi juga peristiwa ejen menghilang diri sebaik sahaja pekerja warga asing ini berada di sini. Apabila ejen gagal dicari maka terkontang-kantinglah pekerja ini sebagai mana yang berlaku di KLIA dahulu serta yang terbaru isu warga asing duduk di bawah jambatan dan lain-lain. Ini dikhuatiri akan mengundang rasa kurang senang di kalangan warga tempatan dengan kebanjiran warga asing di negara kita. Sehinggakan pada masa warga asing ini diberi keutamaan dalam pekerjaan berbanding warga tempatan. Di stesen-stesen minyak dilihat sudah ada warga asing menjadi juruwang. Pemilik-pemilik stesen minyak dilihat tidak
mengendahkan larangan kerajaan agar tidak menggaji pekerja asing sebagai juruwang. Mereka dilihat lebih selesa menggaji pekerja asing berbanding dengan warga tempatan.

Tuan Yang di-Pertua,

Sektor pertanian juga memerlukan pemerhatian rapi pihak kerajaan. Kita tidak mahu peristiwa kekurangan stok bekalan makanan akan berlaku sekali lagi.Bagi menjamin stok bekalan makanan yang mencukupi maka kerajaan telah mengambil inisiatif mempergiat penanaman padi, penambahbaikan ladang-ladang sedia ada serta kemudahan pinjaman mikrokredit. Ini bagi memastikan sektor pertanian negara terus berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan domestik negara. Selain itu, cadangan kerajaan untuk memansuhkan duti import di atas baja dan racun perosak dilihat satu usaha yang tepat bagi meningkatkan pengeluaran pertanian negara dan juga menaik taraf kehidupan para petani. Pertanian juga mampu menjadi penyumbang besar kepada KDNK negara sekiranya usaha inisiatif berterusan daripada pihak kerajaan. Pertumbuhan industri padi dan beras Negara dijangka berkembang pesat tidak lama lagi menerusi pembukaan ribuan hektar tanah untuk tanaman padi. Namun saya berharap pembangunan industri itu perlu mengambil kira pendekatan mesra alam sekitar bagi meningkatkan manfaat kepada manusia dan mengurangkan kesan pencemaran.

Lantaran itu saya mencadangkan pembukaan tanah untuk tujuan penanaman padi perlu menggunakan kaedah yang lebih mesra alam. Amalan pembakaran kawasan hutan seharusnya dielakkan. Proses penanaman padi perlu dipermodenkan menggunakan teknologi terkini. Pembukaan zon penanaman padi pada skala besar sudah tentu memerlukan ramai tenaga kerja. Oleh itu penggunaan teknologi moden diharap dapat membantu meningkatkan kecekapan serta
menarik minat generasi muda khususnya di dalam bidang pertanian.
Graduan dari lulusan kejuruteraan biologi dan pertanian serta kejuruteraan proses dan pemakanan boleh diaplikasikan untuk mengembangkan kemahiran mereka dalam bidang ini.

Tuan Yang di-Pertua,

Program lonjakan mega luar Bandar berasaskan konsep agropolitan merupakan satu pendekatan berkesan dalam usaha membasmi kemiskinan tegar luar bandar yang dilaksanakan di kawasan mundur serta terpencil secara bersepadu, berfokus dan setempat. Justeru itu saya menaruh harapan yang besar serta tinggi agar program yang dirancang ini akan direncanakan sebaik-baiknya bagi menangani masalah kemiskinan.

Sejarah dalam instrumen yang tidak boleh diendahkan sama sekali dan mesti dipelajari serta diketahui, berjayanya sesuatu bangsa adakah berdasarkan bagaimana mereka belajar daripada pengalaman sejarah silam mereka. Cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar subjek sejarah diajar seawal sekolah rendah adalah bertepatan dengan keadaan generasi sekarang yang dilihat semakin tercalar jati diri mereka. Selain daripada itu, dicadangkan juga agar kerajaan mengambil inisiatif memulihara lebih banyak lagi tempat-tempat bersejarah seperti makam diraja, bangunan bersejarah serta artifakartifak agar dapat dilihat dan dihayati oleh generasi sekarang dan akan datang. Tempat-tempat bersejarah ini juga boleh dijadikan tempat pelancongan sekiranya ada inisiatif dan bantuan daripada pihak kerajaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi bidang bioteknologi telah dikira menjadi salah satu tanda aras kemajuan sesebuah negara. Malaysia tidaklah ketandusan pakar di dalam bioteknologi. Banyak juga kajian-kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar tetapi malangnya kekurangan usaha bagi mengetengahkannya. Universiti-universiti negara kita juga banyak menghasilkan kajian yang bermanfaat. Oleh itu untuk menjadikan bioteknologi di negara ini berkembang maju maka kerajaan seharusnya menyediakan bantuan agar hasil-hasil kajian ini dapat dikeluarkan dan seterusnya dimanfaatkan kepada rakyat Malaysia.

Tuan Yang di-Pertua,

Izinkan saya memetik kata-kata ilmuan Islam “Jika ingin melihat sesuatu negara itu, maka lihatlah pemudanya”. Belia tunggak negara, pelbagai program diatur dan dirangka bagi memastikan pembangunan belia kita seiring dengan pembangunan negara.
Program seperti Rakan Muda yang telah diperkenalkan sebelum ini dilihat mampu menarik minat belia untuk terus turut serta menyertai program yang dirangka olah kerajaan .

Keselamatan awam merupakan keutamaan kerajaan. Bagi memastikan ia dapat dicapai, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah besar peruntukan kepada polis bagi memastikan
kesiapsiagaan pasukan ini bagi menjamin keselamatan awam. Harus diingat bahawa denganjumlah pertambahan penduduk serta kebanjiran warga asing, ia menjadi tugas yang berat bagi
menjamin keselamatan awam. Krisis ekonomi yang berlaku di Amerika Syarikat dan beberapa negara lain memperingatkan betapa rapuhnya sistem kewangan kapitalis yang diamalkan oleh negaranegara tersebut. Sudah tiba masanya kerajaan memikirkan inisiatif baru memperluaskan jaringan kewangan Islam untuk dipakai di negara kita. Rakyat khususnya masyarakat Islam di negara kita semakin mengambil berat dan prihatin terhadap keperluan instrumen kewangan Islam di negara ini.

Tuan Yang di-Pertua,

Kesihatan yang baik mampu meningkatkan produktiviti. Justeru itu, tahniah dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang masih memberi perkhidmatan kesihatan percuma kepada rakyat. Diakui pembangunan sesebuah negara tidak akan lengkap tanpa prasarana kesihatan yang mencukupi dan bermutu tinggi. Justeru itu saya mencadangkan kepada pihak kerajaan agar menambah bilangan hospital yang sedia ada di luar bandar dan menaik taraf klinik kesihatan yang suda uzur. Selain itu, penambahbaikan perkhidmatan juga memerlukan perhatian khusus lebih-lebih lagi dengan peningkatan pesakit. Janganlah perkhidmatan kesihatan percuma diberikan kerajaan sambil lewa sehingga perkhidmatan yang diberi tidak memuaskan. Waktu rawatan yang diperuntukkan haruslah dipatuhi bagi memastikan pesakit menerima layanan yang memuaskan. Kadangkala cerita pesakit yang datang ke hospital bertambah sakitnya menunggu pemeriksaan doktor. Bagi melahirkan negara yang unggul maka aspek pembentukan modal insan berkualiti mestilah diambil kira.

Diakui Malaysia adalah pelopor kepada permainan sepak takraw. Permainan ini termaktub dalam sejarah kita menjadikan permainan rakyat sehingga di golongan pembesar. Akan tetapi hari ini dilihat Thailand semakin menguasai permainan ini dan pada hari ini juga, orang menyebut sukan takraw, maka orang akan teringat Thailand.

Di dalam kesempatan ini juga, saya ingin memohon kepada pihak kerajaan untuk pembinaan sekolah baru bagi menampung Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar dan Sekolah Menengah Titi Gantung di mana sejumlah murid dan pelajar telah pun meningkat dan sekolah
sedia ada ini tidak dapat menampung lagi jumlah pelajar yang bertambah.

Yang kedua, saya juga ingin memohon kesempatan ini untuk memanjangkan permohonan kepada Kementerian Kesihatan agar dapat meluluskan segera pembinaan hospital baru di Sri Iskandar.

Yang ketiga, saya juga ingin memohon kepada pihak kerajaan dapat membina jambatan yang boleh menghubungkan Lambor Kanan dan Lambor Kiri yang dipisahkan oleh Sungai Perak. Pembinaan jambatan ini mampu memudahkan urusan penduduk setempat untuk berurusan di kawasan Lambor Kanan.

Saya juga memohon kepada pihak Kementerian Kerja Raya untuk menaik taraf sertamelebarkan jalan raya daripada Seputeh dan Parit hinggalah ke Simpang Tiga. Akhirnya, saya menyeru kerajaan agar terus berusaha dalam mentadbir negara. Dalam soal mentadbir Negara ia bukan sahaja berasaskan kata-kata semata-mata bahkan memerlukan perancangan dan keprihatinan semua aspek bagi menjamin perlangsungan hidup rakyat Malaysia. Saya dengan
ini menyokong.

No comments: