Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Pertama Penggal Pertama

Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Pertama Penggal Pertama
8 April 2008

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Pelajaran menyatakan apakah langkah-langkah yang sedang atau akan diambil untuk memastikan golongan para pelajar khususnya di sekolah menengah di kawasan Luar Bandar terhindar daripada masalah sosial yang berlaku ketika ini.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan kenaikan harga barangan keperluan dianggap masalah global di peringkat negara dan antarabangsa. Apakah usaha yang dapat diambil bagi membendung kenaikan harga barangan keperluan harian daripada terus dimain-mainkan harganya secara senyap-senyap.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah tindakan dan perancangan bagi mengatasi masalah pengangguran terutamanya bagi golongan muda di dalam negara.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah strategi-strategi pelan jangka panjang untuk menaik taraf atlet-atlet negara agar lebih maju dan berdaya saing bagi mengharumkan nama negara.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan adakah kajian saintifik dilakukan untuk mengatasi masalah musuh tanaman padi khusunya siput gondang yang meresahkan pesawah padi yang mengakibatkan kemerosotan hasil padi.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Pengajian Tinggi menyatakan tahap perlaksanaan kajian mengenai Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU).

No comments: