UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Isnin 17 November 2008
Terima kasih Tuan Pengerusi.

Saya ingin menyentuh butiran tentang 020200 - Operasi Hutan, sekali gus 050300 - Pembangunan Hutan. Saya ingin bertanya kepada Menteri sejauh manakah keberkesanan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam memastikan dan menjamin kelangsungan hutan di negara kita. Ini kerana banyak dilihat berlaku pembalakan haram dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan.
Saya sering menonton Buletin Utama, saya lihat banyak pendedahan yang dibuat oleh wartawan tentang pencerobohan hutan ini. Oleh itu, saya ingin menteri memberi jumlah tindakan yang telah diambil terhadap pembalak haram serta bentuk penguatkuasaan dan hukuman yang dikenakan. Seterusnya 06000 - Jabatan Alam Sekitar, 060200 - Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar, sekali gus 060300 - Pengawasan serta Penguatkuasaan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang kualiti udara di negara kita. Adakah masih di tahap selamat ataupun berbahaya kerana saya lihat asap-asap sentiasa dilepaskan ke udara tanpa mengira waktu. Sejauh manakah penguatkuasaan yang telah diambil terhadap mereka yang
mencemarkan alam sekitar?

Tuan Pengerusi, alam sekitar yang baik menjamin kelangsungan hidup kita. Akan tetapi bertambahnya teknologi canggih dan moden telah juga mendatangkan kesan negatif kepada alam sekitar kita. Kita lihat ada lagi rakyat kita yang hidup berdekatan dengan tempat pelupusan sampah dan terpaksa menghirup udara yang tidak sihat.
Jadi saya ingin tahu apakah usaha yang dijalankan oleh pihak kementerian dalam membela dan membantu mereka yang tinggal berdekatan dengan tempat pelupusan sampah agar dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik dan mengapa masih lagi ada mereka yang merana dengan kewujudan tapak pelupusan sampah ini.

Seterusnya 08000 - Pengairan dan Saliran, 080100 - Perkhidmatan Pengurusan dan sekali gus 080200 Perkhidmatan Teknikal. Sebagai wakil kepada penduduk yang mendiami laluan Sungai Perak, saya ingin menyatakan syabas kepada kementerian dalam usaha memelihara serta memulihara Sungai Perak daripada sebarang pencemaran. Justeru itu saya ingin menyarankan agar peruntukan RM74 juta yang disediakan diguna pakai sebaik-baiknya bagi memastikan sungai-sungai kita sentiasa bersih dan tidak tercemar.
Saya juga ingin meminta kepada pihak kementerian agar dapat menambak tebing-tebing di sepanjang Sungai Perak terutamanya bermula daripada kampung di Parlimen Parit iaitu Kampung Teluk Perang sampailah ke Lambor Kanan dan Lambor Kiri di Parlimen Parit kerana saya lihat telah berlaku hakisan yang serius yang boleh mengancam penempatan penduduk setempat. Selain itu pihak kementerian perlu memperbanyakkan saliran air ke sawah-sawah
kerana bilangan sedia ada sekarang dilihat tidak dapat menampung pertambahan jumlah bendang yang dikerjakan.

Seterusnya 070000 – PERHILITAN, 070100 dan 070200 - Konservasi dan Operasi. Saya ingin bertanya apakah bentuk perlindungan hidupan liar yang telah dijalankan serta tahap keberkesanan yang telah pun dicapai. Saya selalu lihat di dalam berita tentang penyeludupan haiwan di negara jiran. Yang menghairankan saya jumlah yang di seludup itu terlalu banyak kadang-kadang sampai beribu-ribu. Jadi saya ingin mencadangkan kepada PERHILITAN agar ditubuhkan skuad perisik dalam mencari maklumat aktiviti penyeludupan haiwan ini hidupan liar ini kerana kita bimbang akan berlakunya kepupusan haiwan ini kelak. Mungkin skuad perisik kelak dapat bekerjasama dengan pasukan penguatkuasaan sedia ada serta penduduk setempat dalam mengumpul maklumat. Selain itu, saya ingin bertanya apakah kementerian bercadang untuk meminda akta sedia ada bagi mengenakan hukuman yang lebih berat kepada penyeludup hidupan liar serta pengusaha yang menjalankan aktiviti menjual hidupan liar ini tanpa lesen serta pemilik restoran yang menawarkan hidangan eksotik kepada pelanggan mereka.

Seterusnya 120000 - FRIM. Saya dimaklumkan di Kepong terdapat pusat penyelidikan dan pembangunan perhutanan Malaysia yang terdapat di dalamnya pelbagai jenis pokok hutan serta kanopi pokok yang sangat cantik serta pelbagai kemudahan yang lain. Oleh itu, saya mencadangkan agar pusat ini dikembangkan lagi dengan menjadikan pusat pelancongan eco ataupun dengan izin ecotourism. Jadi dengan itu saya mencadangkan.

No comments: