UCAPAN PERBAHASAN PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

RABU 19 NOVEMBER 2008

Terima kasih Tuan Pengerusi,

Saya ingin menyentuh Butiran 020100 dan 020200, Perdagangan Dalam Negeri dan Pembangunan Perniagaan. Saya ingin bertanya kenapa peniaga masih lagi tidak menurunkan harga seperti yang disarankan dan mengapa mereka berani berbuat demikian. Apakah pihak kementerian tidak mempunyai kuasa bagi mengawal harga barangan pengguna dan kenapa ianya tidak efisien dalam menangani kemelut kenaikan harga barangan pengguna? Tuan Pengerusi, perniagaan jualan langsung dilihat semakin berkembang di negara kita. Saya lihat banyak iklan dan promosi yang dijalankan oleh syarikat jualan langsung. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian berapa bilangan syarikat jualan langsung yang beroperasi di negara kita dan pecahan jenis jualan. Saya lihat banyak promosi yang dilakukan oleh syarikat jualan langsung lebih menjurus kepada pendapatan luar biasa. Seolah-olah macam skim cepat kaya, bukan seperti jualan langsung dahulu yang dilihat menekankan aspek penjualan barang. Akan tetapi yang masa kini dilihat cenderung menarik orang menjadi ahli dan menjanjikan pendapatan berkali-kali ganda dengan hanya mencari orang sahaja tanpa perlu menjual produk ataupun barangan.

Saya juga ingin membangkitkan sekali lagi isu yang telah saya kemukakan untuk sesi jawapan lisan yang lalu iaitu kewujudan hypermarket yang boleh mengancam kelangsungan perniagaan peniagapeniaga kecil di negara kita.

Saya menyarankan sekali lagi agar kementerian boleh mengadakan satu kerjasama di antara hypermarket dengan peniaga-peniaga kecil di mana pasar raya hypermarket ini menjual produk-produk keluaran mereka pada harga borong yang mana peniaga-peniaga boleh menjual barangan tersebut pada harga yang sama dijual di hypermarket. Sebagai contoh, hypermarket ‘A’ mengeluarkan produk cili sos dan dijual premis mereka pada harga RM2.50. Sekiranya wujud kerjasama antara hypermarket dan peniaga kecil mereka ini boleh membeli sos cili tersebut pada harga RM2.00 dan menjualnya pada harga RM2.50 seperti mana dijual di pasar raya hypermarket. Ini sekurang-kurangnya boleh memberi kelegaan dan ruang untuk peniaga kecil bersaing dengan hypermarket di negara kita.

Saya simpati dengan nasib peniaga kecil yang mana mereka kehilangan pelanggan akibat barangan yang dijual di kedai mereka agak mahal berbanding di hypermarket kerana harga borong yang mereka perolehi pun sudah sedia mahal. Saya lihat harga murah yang ditawarkan oleh hypermarket mungkin dapat dinikmati sebahagian golongan yang duduk berdekatan hypermarket ataupun bandar besar. Macam di Parlimen Parit, hypermarket hanya ada di Ipoh yang jaraknya agak jauh. Jadi bagaimana penduduk di luar bandar ingin menikmati harga barangan murah tanpa perlu pergi ke hypermarket.

Tuan Pengerusi,

Butiran 030100 – Penguatkuasa (Ibu Pejabat). Berkenaan dengan penguatkuasaan tanda halal, saya ada melihat web kementerian ada tertulis penguatkuasaan tanda halal. Saya tidak pasti adakah kementerian mengadakan kerjasama dengan JAKIM dalam memantau penggunaan tanda halal kerana apa yang saya lihat tanda Halal pada produk kita boleh diletakkan begitu sahaja. Adakah pihak kementerian ada mengambil tindakan terhadap syarikat yang menyalahgunakan tanda halal dan sekiranya ada, berapa bilangan syarikat yang terbabit yang telah diambil tindakan.
Selain daripada itu saya ingin bertanya kenapa Majlis Harga Barang Negara (MHBN) hanya memantau harga di pasar raya sahaja sedangkan semua maklum harga yang ditawarkan di pasar raya memang sedia murah jika dibandingkan dengan pasaran terbuka. Yang menjadi persoalannya, kenapa majlis in tidak memantau harga barangan di pasar terbuka yang mana harga ditentukan oleh peniaga dan peruncit.

Seterusnya, Tuan Pengerusi,

Saya ingin menyentuh 030200 – Hal Ehwal Pengguna. Saya lihat banyak persatuan pengguna ada di negara kita. Oleh itu saya ingin bertanya kepada kementerian, berapa bilangan persatuan pengguna yang ada di negara kita dan senarai persatuan pengguna yang menerima bantuan daripada pihak kementerian serta jumlah yang diberi bagi setiap persatuan. Adakah pihak kementerian memberi kerjasama yang baik kepada persatuan pengguna ini dan sejauh manakah pihak kementerian memberi respons terhadap isu yang dibangkitkan oleh persatuan pengguna.

Tuan Pengerusi,

Selain daripada itu saya berharap agar pihak kementerian memperbanyakkan rancangan kepenggunaan yang mana saya lihat masih lagi kurang. Selain daripada itu kementerian boleh mewujudkan Jawatankuasa Pendidikan Kesedaran Kepenggunaan yang ditempatkan di premis-premis perniagaan serta dapat memberi maklumat yang tepat kepada pengguna.


Tuan Pengerusi,

Saya ingin menyentuh Butiran 030300 – Tribunal Tuntutan Pengguna. Saya ingin tahu berapa bilangan kes tuntutan yang telah diselesaikan oleh pihak tribunal serta sejauh manakah pihak syarikat mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh tribunal. Adakah pihak kementerian bercadang untuk menjadikan tribunal ini menjadi Mahkamah Khas Pengguna yang mana ianya setaraf dengan mahkamah sedia ada di negara kita kerana saya merasakan di negara kita ini hak pengguna masih belum dilindungi sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Apakah bentuk penguatkuasaan yang diambil terhadap syarikat yang gagal mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak tribunal. Menjadi tanggungjawab kementerian untuk melindungi hak pengguna agar pengguna kita mendapat pembelaan sewajarnya.

Sekian, terima kasih.

1 comment:

nata said...

saya sabegai pengguna dan pembaca blog ini memang bersetuju dengan pandangan YB Nizar dalam penurunan harga runcit.....peniaga2 memang harus menurunkan harga runcit untuk kemudahan pengguna lain...
Harga minyak sekarang telah menurun oleh itu harga2 barang runcit haruslah diturunkan dengan harga yang berpatutan kerana harga minyak pun telah turun....