Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Jawab Lisan

17 Februari 2009 Selasa
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan bagaimana penubuhan Yayasan Inovasi Negara dapat mempelopori gagasan untuk membangunkan intelektual kapasiti di kalangan rakyat Malaysia terutama di dalam penggunaan teknologi, kreativiti dan inovasi untuk memanfaatkan pembangunan negara.

18 Februari 2009 Rabu
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PELAJARAN
menyatakan adakah pihak Kementerian bercadang untuk memberikan
insentif atau biasiswa kepada pelajar-pelajar tingkatan enam bagi
mendorong lebih ramai lagi meneruskan pembelajaran di tingkatan enam.

19 Februari 2009 Khamis
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan yang telah diambil untuk
memastikan harga barangan pengguna yang telah naik akan dapat
diturunkan segera selepas harga minyak turun mendadak memandangkan
ianya langsung tidak diendahkan oleh ramai peniaga yang hanya mahu
mengaut keuntungan yang lebih besar.

25 Februari 2009 Rabu
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI KERJA RAYA
menyatakan apakah Kerajaan bercadang untuk membina jambatan yang
menghubungkan Lambor Kanan dan Lambor Kiri yang merentasi Sungai
Perak bagi kemudahan masyarakat di antara kedua-dua kawasan serta
penduduk sekitar di Parlimen Parit.

2 Mac 2009 Isnin
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan jumlah pekerja yang terpaksa diberhentikan akibat penutupan kilang dan industri kerana kegawatan ekonomi global ketika ini. Apakah langkah-langkah Kerajaan mengatasi masalah pembuangan pekerja ini. Adakah Kementerian berhasrat untuk memberhentikan sementara kemasukan pekerja asing bagi melindungi rakyat tempatan.

12 Mac 2009 Khamis
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan adakah pihak Kementerian bercadang untuk mengangkat kawasan sawah padi di Parlimen Parit dijadikan salah satu jelapang padi yang boleh menyumbang kepada hasil pengeluar yang tinggi bagi pesawah-pesawah dengan kemudahan infrastruktur yang diberikan.

16 Mac 2009 Isnin
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah Kerajaan berhasrat untuk menambah kemudahan di LCCT memandangkan ianya kini menjadi tumpuan penumpang bajet dan mengapakah Air Asia yang merupakan sebuah syarikat swasta yang langsung tidak melambangkan ciri-ciri Malaysia boleh diberi keutamaan dan keistimewaan untuk menggunakan LCCT dan tidak kepada MAS yang merupakan syarikat milik Kerajaan.

17 Mac 2009 Selasa
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah hubung kait kemelut dunia dengan kekuatan ekonomi Amerika Syarikat dan apakah penggunaan mata wang dinar emas akan dapat mencegah ekonomi negara Islam khususnya daripada terus berpaut kepada sistem kewangan Barat yang berat sebelah.

18 Mac 2009 Rabu
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah ciri-ciri pembangunan ekonomi domestik yang kritikal untuk menentukan Malaysia berupaya menjana pertumbuhan ekonomi dalaman sedang duni bergelut dengan ketidaktentuan ekonomi Amerika Syarikat dan banyak negara bergantung kepada import dan eksport untuk penjanaan pendapatan utama.

19 Mac 2009 Khamis
10:00 Pagi

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan langkah-langkah bagi menjaga serta memelihara warisan dan khazanah negara daripada pupus.

No comments: