16 Disember 2010 KHAMIS

10:00 Pagi: Menghadiri Hari Akhir Persidangan Parlimen Bagi Mesyuarat Kedua Belas Penggal Ketiga Di Bangunan Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur.

No comments: