22 November 2010 ISNIN

10:00 Pagi: Menghadiri Sidang Dewan Rakyat Di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.

10:55 Pagi: Mengajukan Soalan Pertanyaan Bagi Jawab Lisan Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur.

No comments: