2 December 2009 RABU

10:00 Pagi: Sidang Dewan Rakyat Di Bangunan Parlimen.

10:40 Pagi: Mengajukan Soalan Kepada Menteri Kewangan Minta Menyatakan Strategik Garis Panduan Dalam Pengagihan Projek-Projek Kepada Kontraktor Kelas A, B, C, D Dan E Diberi Peluang Sebagaimana Kontraktor Kelas F Dan Apakah Bentuk Polisi Pihak Bank Bagi Memudahkan Pinjaman Kepada Kontraktor-Kontraktor.

06:40 Petang: Membahaskan Rang Undang Perbekalan 2010 Peringkat Jawatankuasa Bagi Kementerian Sains. Teknologi Dan Inovasi.

No comments: